TCO 11 Elimination Round 2

Энэ үе хүртэл 850 хүн шалгарч үлдсэн ба шилдэг 350 оролцогч цааш оролцох авахаас гадна T-Shirt авна :).