TCO 11 Elimination Round 1

Удаан хугацаанд тэмдэглэл хөтөлсөнгүй, энэ удаад өчигдөр болж өнгөрсөн TCO 11 Elimination Round 1-т хэрхэн орсон тухайгаа бичихээр шийдлээ.