11-р сарын тэмцээн (coder.mn)

Энэ удаагийн тэмцээнийг Irmuun гишүүн санаачлан зохион байгуулав. Уг тэмцээн 5 бодлоготой байв.

Ингээд өөрийн бодолтын санаануудыг сонирхуулъя.