SRM 478

Division 1: Khongor, Chamka
Division 2: XaCaHaa, lmo0731, gmunkhbaatarmn, ChNbLd, nursoltan_h, almabek

Дээрх өнгөнүүд нь оролцсоны дараах өнгө гэдгийг анхаарна уу.